Velkommen til hjemmesiden vår

Har du husket å betale medlemskontigenten for 2019?

Kontigentfaktura ble sendt ut i slutten av februar, husk å betale denne slik at du ikke går glipp av neste medlemsblad.

NB! Vi vil også minne om at kontigentfakturaen i år inneholder KID

Mvh Styret

Nytt arbeidsår i Landslaget

Årsmøtet ble avholdt 16. februar på Røros, og dermed gikk også startskuddet for et nytt arbeidsår. Årsmøtet behandlet mange saker, både de faste og flere innkomne saker. Anne Lise Sandnes ble valgt til leder for laget.

 

Mer informasjon fra årsmøtet kommer til alle medlemmer i neste medlemsblad. 

Rasegodkjenning

 

Prosjekt «Låste rasekoder» avsluttes

 

2019 er det siste året med ordinær låsing av rasekoder. Siste frist for påmelding til ordinær rasegodkjenning, er 1. april 2019. Det er kun hvis det er ekstra kapasitet, at påmeldinger etter dette vil bli vurdert. 

 

Alle påmeldinger etter 1. april, som ikke får besøk i høst, og alle som ønsker å få rasegodkjent individer etter 1. november 2019, må sende en søknad til styret. Søknaden må bestå av en begrunnelse for hva dette individet tilfører populasjonen på landsbasis. Gode argumenter for å vurdere nye dyr, er om man kommer over en rasetypisk besetning, med lite slektskap til andre besetninger, og som ikke er i sauekontrollen. Det er ikke tilstrekkelig argumenter at man ønsker å vurdere lam av tidligere ikke godkjente dyr, oppstart av nye besetninger der innkjøpte dyr ikke har vært i sauekontrollen, eller om man har kjøpt inn en ikke godkjent vær.

 

Se mer informasjon under fanen "Rasegodkjenning".

Sett øremerker riktig

Det er snart tid for merking av lam igjen.

Ta gjerne en titt på denne videoen for en oppfriskning på rett plassering av øremerker https://www.youtube.com/watch?v=nP2FGHIKN5o

Tenk også på at værlam kanskje skal kåres, eller livdyr selges. De vil da få et øremerke til. Derfor er det viktig at opprinnelsesmerke er rett plassert slik at det er plass til å sette inn nytt merke ved siden av.

Øremerker finnes i forskjellige størrelser og fra flere leverandører. Synes du det er trangt om plassen ved flere merker i samme øre kan du vurdere å bruke det minste merket "micro" i det ene øret, det andre øret må ha et elektronisk merke. Hvilket øre det elektroniske merket sitter i er i utgangspunktet valgfritt, men slakteriene har ønske om fast plassering for å lette logistikken på slaktelinja. Kontakt gjerne ditt slakteri for å gjøre deg kjent med dette. 

Kjøp av livdyr

Vi registrerer at det er mange som har startet forberedelser med å kjøpe livdyr til høsten, enten en ny vær eller å starte opp med ny besetning.

Det er gledelig at de aller fleste som tar kontakt med Landslaget, spør etter rasegodkjente dyr! I den forbindelse ønsker vi å komme med noen råd og tips. Også fordi vi til stadighet får henvendelser om at dyr som er solgt som rasegodkjente, viser seg ikke å være det. Når det ikke blir oppdaget før etter lamming, skaper det ganske så mye merarbeid både for eier og oss.

Hvordan sjekke at et individ er rasegodkjent: NB! Det er ikke noe som heter rasegodkjent besetning, hvert dyr blir gitt låst rasekode i Sauekontrollen så i en og samme besetning kan det fint være begge deler.

  • I Sauekontrollen hos seg selv: I fanen besetning – velg kolonner – velg basis – velg rasegodkjent, hak av – lagre - legger seg i valgte kolonner som igjen vises i fanen besetning. Her vil det stå ja eller nei.

På individkortet vil det stå rasegodkjent ja/nei. I stamtavlen under rase står det: gammalnorsk spælsau (R) hvis den er rasegodkjent. Dette kan du be selger om.

Så er det selve standarden på dyret. At en sau er rasegodkjent er ikke ensbetydende med at det er et bra avlsdyr. En rasegodkjent søye og vær kan selvfølgelig få både bra og dårlige lam. Det er først og fremst selger sitt ansvar å sørge for at dyr som omsettes som livdyr er godt innenfor rasestandarden og at de har bra størrelse og er i god utvikling. En god regel å følge som selger, er å ikke selge et livdyr du ikke ville satset på selv. Rasen vår har mange gode egenskaper som lette lamminger, flokkinnstinkt og gode morsegenskaper i hevd. Dette i tillegg til god melkeevne er egenskaper som er viktige å vektlegge i avlen og kan etterspørres ved livdyrkjøp. Kjøper bør gjøre seg kjent med sauehold og rasen på forhånd.

Det samme gjelder helsestatus, dyr som forlater en gård skal være friske. Obs snyltebehandling som en av de siste tingene som gjøres før de flytter, det vil si et par dager før slik at medisinen får tid til å virke, ellers blir smitten med likevel.

Priser anbefales å følge veiledende priser på Landslagets hjemmeside.

Det er lurt å sette seg inn i lovverket fra Mattilsynet om kjøp og salg av livdyr. Ta gjerne en telefon til ditt lokale Mattilsyn og snakk med dem, det lønner seg å være føre-var.

Til slutt, hvis det er noe du/dere lurer på, ta kontakt med oss.

 

 

Hjelp oss å finne nye seminværer

Vi trenger hjelp til å finne gode kanditater for seminværer. Har du en kandidat selv, eller vet du om en vær som kunne egne seg til semin, så gi et hint til Arnar. Send en epost til arnbuse@online.no med opplysninger om væren du har i tankene.

Væren må være godt innenfor rasestandarden, ha sporbar slektsbakgrunn og utpeke seg som et godt avlsdyr. Både kolla og hornede dyr er aktuelle.

For å finne fram til de gode dyrene er vi avhengige av hjelp fra medlemmene. Det er tross alt dere som vet hvilke dyr som finnes rundt om. Så tips oss om nye værer slik at vi kan få nye seminværer inn på Staur neste høst.