Trygt hos mor!

Velkommen til hjemmesiden vår

Jordbruksavtalen 2016

Jordbruksavtalen 2016 er klar.

Resultatet kan selvsagt diskuteres, noe positivt og noe negativt for oss sauebønder. Kan nevne at vi mistet tilskuddet til de dårligste ulklassene, men beholder skinntilskuddet. Positivt er det at vi får nasjonalt tilskudd til genbevaring til GNS, forutsetter rasegodkjente dyr. Hvis det er noen spørsmål rundt noe av dette skal vi prøve å svare så godt vi kan. Jeg tenker at noe av det viktigste nå blir å fortsette den gode dialogen med Norilia for å få til en avtale om godtgjørelse for ulla som faller utenfor tilskuddssatsene. Det har vært positive signaler på dette tidligere. Se notat fra NSG:

http://www.nsg.no/getfile.php/Fylkeslag/Oppland/Dokumenter/Fagstoff/Jordbruksavtalen%202016%20_%20en%20sammenstilling%20vedr.%20sm%C3%A5feholdet%20_%20150516.pdfnaler

 

Hjemmesiden vår

Her på sidene våre finner du mye informasjon om rasen vår. Vi ønsker en levende hjemmeside. Så har du noe på hjertet, eller bilder som flere kan ha glede av, så send det gjerne til meg, eller noen av de andre i styret. Alle bidrag er velkommen, og vil hjelpe til med å gjøre sidene våre enda bedre. 
Hilsen Thora Pedersen mailto:toppeg@hotmail.com

Medlemskontingent

Vi minner om medlemskontingenten som har forfalt.

Tusen takk hvis du har betalt, og takk til deg som betaler slik at vi slipper å sende ut purring:)

Styret, 01.05.16

Følg oss på facebook!

 

Landslaget for Gammalnorsk spælsau har nå fått en offisiell fasebookside. Den er åpen for alle, og blir drevet av styret i landslaget. Velkommen til å dele alt som skjer i fjøset med oss!!

Styret, 4. april 2016

Neste medlemsblad er rett rundt hjørnet. Fokus denne gang er værene. 

Og så får du alt fra årsmøtet på Voss i februar!

26.mars 2016

ÅRSMØTET 2016

VEL GJENNOMFØRT

Helgen den 6.-7. februar holdt vi årsmøtet 2016 på Voss, i Hordaland. 45 medlemmer deltok. Det ble en hyggelig og sosial helg, med årsmøtet, besetningsbesøk og besøk på Voss gardssakteri. 
Kunnskap, erfaring og nye bekjentskaper ble det. Særlig utover de sene nattetimer på lørdag. En stor takk til fylkeslaget i Hordaland og Kjell Stople, for vel gjennomført arrangement! 
Vi ser alt nå frem til et like hyggelig årsmøte neste år!

Referat og mer av det som foregikk vil bi lagt ut her på hjemmesiden etterhvert.

10.feb 2016