Bildet er tatt av Elisabeth Sand, Ål

Årsmøtet 2017 vel gjennomført. Tusen takk til dere som deltok, for en hyggelig helg i Kristiansand!

16.feb.2017

 

Velkommen til hjemmesiden vår

Medlemsblad nr 2-1016

Nå skal alle ha fått medlemsbladet i posten!

Hvis ikke må du gi oss beskjed!

 

Hilsen oss i styret.

26.12.2016

Rasegodkjenning

Ønsker du rasegodkjenning av dyra dine er det bare bra å gi beskjed alt nå. Høsten 2016 var interessen så stor at vi ikke rakk å komme innom alle. Hvis det bllir like hektisk neste høst, vil de som har meldt sin interssse tidlig bli prioritert først.

Gi beskjed til Grete Ruden på mail: grete@kvennin.no.

Da vil du få mer informasjon!

Det ligger også mer informasjon under fanen "rasegodkjenning", øverst på siden.

 

Hilsen Styret

v/Thora Pedersen, 10.des. 2016

Nasjonalt tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser

Nasjonal tilskuddsordning til bevaringsverdige husdyrraser fra 2017.

Fra 1.1.2017 vil nytt nasjonalt tilskudd (erstatter tilskudd gjennom RMP) bli gitt til Fuglestadbrogete, Blæsete, Rygja, Dala, Steigar, Grå trønder og Gammalnorsk spælsau.
Satsen er satt til kr 200/dyr for sauer over 1 år. ALLE kan nå få tilskudd for disse rasene vilkårlig hvor de bor i landet. Dette forutsetter at sauene er registrert i Sauekontrollen med låst rasekode (16 for vår raser).

Landslaget har ansvaret for godkjenning og registrering. Dere som ønsker å få sauene deres godkjent må melde fra til kontaktpersonene som er oppgitt på kontaktsida under rasegodkjenning SÅ SNART SOM MULIG! De som melder fra sent kan vi ikke love at vi klarer å komme og godkjenne sauene innen fristen. Registreringsdatoen den første søknadsomgangen blir da 1. januar 2017, med søknadsfrist 20. januar og utbetaling i juni 2017.

Medlemskap i Sauekontrollen ordner sauebonden selv ved å ta kontakt med sitt slakteri. Når sauene er registrert tas det kontakt med oss slik at vi kan få laget en oversikt over hvor i landet og hvor mange som er interessert slik at vi kan samordne flest mulig besøk på samme plass.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Se mer informasjon under "Linker".

24.06.2016 Anne Lise Sandnes

 

 

 

Følg oss på facebook!

 

Landslaget for Gammalnorsk spælsau har nå fått en offisiell fasebookside. Den er åpen for alle, og blir drevet av styret i landslaget. Velkommen til å dele alt som skjer i fjøset med oss!!

Styret, 4. april 2016