Velkommen til hjemmesiden vår

Velkommen til årsmøte 2019

Landslaget for Gammalnorsk spælsau
inviterer til årsmøte 16. februar 2019 på Bergstadens Hotel, Røros

Praktiske opplysninger:
• Årsmøte starter lørdag 16. februar kl. 09.00
• Lørdag kveld blir det festmiddag på Bergstaden Hotel med bl.a. utdeling av rasegodkjenningsbevis
• Søndag formiddag blir det styremøte for det nyvalgte styret
• Detaljert saksliste og program vil bli utsendt senere

Priser:
• Pr. person pr. døgn i eget rom kr. 990,-
• Pr. person pr. døgn i dobbeltrom kr. 620,-
• Festmiddag lørdag ca kr. 600,-
• Kurslokale, lunsj og kaffe/te under årsmøtet lørdag dekkes av landslaget

Påmelding:
• Påmelding sendes på epost til Carina Schrøder: schroder.carina@gmail.com
evt. på telefon: 950 11 693
• Påmeldingsfrist 14. desember 2018. Påmeldingen er bindende og vil bli belastet den enkelte ved manglende oppmøte
• Betaling for overnatting og festmiddag gjøres direkte til hotellet ved avreise
• Ved påmelding må følgende oppgis:
o Navn og epostadresse/mobilnr.
o Overnatting fredag - lørdag, enkelt/dobbelt rom, hvem deler man rom med
o Overnatting lørdag – søndag, enkelt/dobbelt rom, hvem deler man rom med
o Festmiddag, oppgi evt. mat allergier

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Har du en sak du ønsker behandlet i årsmøtet så send den inn til styret, på epost til ysandnes@online.no.

Velkommen!

Semin

Seminkatalogen for 2018 har kommet, og som mange har sett er det kun en ny seminvær av gammalnorsk spælsau. Tross grundig forarbeid har vi vært maksimalt uheldige med årets værer; en ble vraket pga dårlig ull og en pga alt for lang spæl, den tredje hadde finnegen i enkel dose. vi har gjort en avtale med NSG og får satt følgende tidligere seminværer i salg i tillegg til de som står i katalogen:

Barstadbrunen - kollet

Sørumsgutten - kollet

Sølve - horna

Nesen - horna (har gitt dårlig tilslag, men hvis man er villig til å prøve er dette et bra valg)

Pistus - horna

På NSGs nettsider kan man laste ned tidligere seminkataloger der man kan se mer om disse værene. 

Vi tar det som har skjedd i år til etterettning og vil avsette mer ressurser til seminarbeidet, både økonomisk og til personell fremover. Vi beklager det som har skjedd i år.  

Kjøp av livdyr

Vi registrerer at det er mange som har startet forberedelser med å kjøpe livdyr til høsten, enten en ny vær eller å starte opp med ny besetning.

Det er gledelig at de aller fleste som tar kontakt med Landslaget, spør etter rasegodkjente dyr! I den forbindelse ønsker vi å komme med noen råd og tips. Også fordi vi til stadighet får henvendelser om at dyr som er solgt som rasegodkjente, viser seg ikke å være det. Når det ikke blir oppdaget før etter lamming, skaper det ganske så mye merarbeid både for eier og oss.

Hvordan sjekke at et individ er rasegodkjent: NB! Det er ikke noe som heter rasegodkjent besetning, hvert dyr blir gitt låst rasekode i Sauekontrollen så i en og samme besetning kan det fint være begge deler.

  • I Sauekontrollen hos seg selv: I fanen besetning – velg kolonner – velg basis – velg rasegodkjent, hak av – lagre - legger seg i valgte kolonner som igjen vises i fanen besetning. Her vil det stå ja eller nei.

På individkortet vil det stå rasegodkjent ja/nei. I stamtavlen under rase står det: gammalnorsk spælsau (R) hvis den er rasegodkjent. Dette kan du be selger om.

Så er det selve standarden på dyret. At en sau er rasegodkjent er ikke ensbetydende med at det er et bra avlsdyr. En rasegodkjent søye og vær kan selvfølgelig få både bra og dårlige lam. Det er først og fremst selger sitt ansvar å sørge for at dyr som omsettes som livdyr er godt innenfor rasestandarden og at de har bra størrelse og er i god utvikling. En god regel å følge som selger, er å ikke selge et livdyr du ikke ville satset på selv. Rasen vår har mange gode egenskaper som lette lamminger, flokkinnstinkt og gode morsegenskaper i hevd. Dette i tillegg til god melkeevne er egenskaper som er viktige å vektlegge i avlen og kan etterspørres ved livdyrkjøp. Kjøper bør gjøre seg kjent med sauehold og rasen på forhånd.

Det samme gjelder helsestatus, dyr som forlater en gård skal være friske. Obs snyltebehandling som en av de siste tingene som gjøres før de flytter, det vil si et par dager før slik at medisinen får tid til å virke, ellers blir smitten med likevel.

Priser anbefales å følge veiledende priser på Landslagets hjemmeside.

Det er lurt å sette seg inn i lovverket fra Mattilsynet om kjøp og salg av livdyr. Ta gjerne en telefon til ditt lokale Mattilsyn og snakk med dem, det lønner seg å være føre-var.

Til slutt, hvis det er noe du/dere lurer på, ta kontakt med oss.

 

 

Beite og forsituasjonen på grunn av tørke

Det er mange som har store problemer for tida med nok beite til sauene og å skaffe nok vinterfor på grunn av tørken. Det er viktig å dele det vi kan av informasjon og gode tips. Og ikke minst ta vare på hverandre, slå av en prat med noen du vet sliter. Hvis du ikke har noen å lufte tanker med, går det fint å sende et signal til noen på kontaktlista vår. En del av oss er i samme situasjon så vi vet hva det handler om.

Legger ved linker til nettsider som kan være nyttige, blant annet finnes det kraftfor som kan erstatte en god del av grovforet, både på beite og til foring. Det går også an å få ta i økologisk kraftfor(fiberrikt). Lykke til og ikke gi opp!

https://www.forformidling.no/

https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

https://medlem.nortura.no/siste-nytt/foring-av-sau-med-lite-heimeavla-grovfor-article42304-11794.html

http://www.nsg.no/forsiden/det-fine-varet-fortsetter-article13901-364.html

 

Rasegodkjenning

Vi opplever stor interesse for rasegodkjenning, noe vi er glade for. Interessen topper seg gjerne rundt kåring, ettersom det ble innført krav om rasegodkjente dyr før kåring i 2016. Vi vil derfor prøve - en gang til - å forklare hvordan dette "funker".

Dyra må bedømmes med full ullfell. Ofte vil man ha lam vurdert samtidig, noe som gjør tidsrommet for når bedømminga kan finne sted ganske begrensa. Vi har kurset flere nye dommere, men allikevel er det et begrenset antall personer som utfører disse bedømningene. Det skal gjøres på en ordentlig måte, og det må være et system rundt ordningen. Dette gjøres på frivillig basis, i all hovedsak på fritiden, med en sparsom godtgjøring fra Landslaget til de som utfører jobben. Noe annet ville ført til at prisen for besøk og bedømming ville vært betydelig høyere.

Vi har prøvd å kommunisere at påmelding til rasegodkjenning gjøres på våren, med frist 1. april, og at det så settes opp en plan for hvordan man kan få besøkt flest mulig ila høsten. Ønsker du rasegodkjenning så kan du fortsatt melde deg på, men det er ikke sikkert du kan få besøk i høst. Send en epost til grete@kvennin.no med navn, sted og antall dyr, så blir du satt på liste. 

Vi opplever at en del ønsker besøk flere år. Det er ikke noe i veien for det, men prøv å planlegge godt slik at alle dyr kan bedømmes på et besøk. Noen har ikke samlet alle dyra, andre parrer med en vær som ikke har låst rasekode, eller beholder livlam etter søyer som ikke er godkjente, og det blir behov for godkjenning også året etter. Ved å tenke nøye gjennom før besøk vil man kunne spare kostnaden med nytt besøk og Landslaget frigjør kapasitet til andre som trenger besøk. Tenk også på hvilke dyr du vil bedømme. Har du 20 lam du vet du skal slakte har det ingen ting for seg å bruke tid på å bedømme dem. Konsentrer deg om voksne dyr og lam du har peket deg ut som potensielle avlsdyr.

Protokoll fra årsmøtet

Vi har oppdaget at protokollen fra årsmøtet dessverre ikke kom med i siste medlemsblad. Dette beklager vi. Om noen av våre medlemmer ønsker protokollen tilsendt så send en epost til post.stumberg@gmail.com, så sendes den ut. Vennlig hilsen styret.

Sett øremerker riktig

Det er tid for merking av lam igjen.

Ta gjerne en titt på denne videoen for en oppfriskning på rett plassering av øremerker https://www.youtube.com/watch?v=nP2FGHIKN5o

Tenk også på at værlam kanskje skal kåres, eller livdyr selges. De vil da få et øremerke til. Derfor er det viktig at opprinnelsesmerke er rett plassert slik at det er plass til å sette inn nytt merke ved siden av.

Øremerker finnes i forskjellige størrelser og fra flere leverandører. Synes du det er trangt om plassen ved flere merker i samme øre kan du vurdere å bruke det minste merket "micro" i det ene øret, det andre øret må ha et elektronisk merke. Hvilket øre det elektroniske merket sitter i er i utgangspunktet valgfritt, men slakteriene har ønske om fast plassering for å lette logistikken på slaktelinja. Kontakt gjerne ditt slakteri for å gjøre deg kjent med dette. 

Nytt arbeidsår i Landslaget

Årsmøtet ble avholdt 3. februar, og dermed gikk også startskuddet for et nytt arbeidsår. Årsmøtet behandlet mange saker, både de faste og flere innkomne saker. Mange gode diskusjoner rundt laget og rasen vår, og gledelig å se et rekordstort oppmøte. Årsmøtet fikk også faglige foredrag, og valg av tillitsvalgte ble gjennomført. Anne Lise Sandnes ble valgt til leder for laget.

På styremøte 4/2 konstituerte styret seg, og det består i tillegg til leder av Carina Schrøder som nestleder, Arnar Buseth, kasserer, Ann Kristin Bakken, sekretær og Jon Stumberg som PR og medieansvarlig. Som varamedlemmer har vi med Solfrid Lien, Katja Langensteiner, Monica Berg og Simon Page.

Mer informasjon fra årsmøtet kommer til alle medlemmer i neste medlemsblad. 

Hjelp oss å finne nye seminværer

Vi trenger hjelp til å finne gode kanditater for seminværer. Har du en kandidat selv, eller vet du om en vær som kunne egne seg til semin, så gi et hint til Arnar. Send en epost til arnbuse@online.no med opplysninger om væren du har i tankene.

Væren må være godt innenfor rasestandarden, ha sporbar slektsbakgrunn og utpeke seg som et godt avlsdyr. Både kolla og hornede dyr er aktuelle.

For å finne fram til de gode dyrene er vi avhengige av hjelp fra medlemmene. Det er tross alt dere som vet hvilke dyr som finnes rundt om. Så tips oss om nye værer slik at vi kan få nye seminværer inn på Staur neste høst.

Helgen 2-3. september 2017 ble det arrangert Rasegodkjenningskurs for høsten 2017

Denne gang ble kurset holdt i Ringsaker i Hedmark, og hadde 15 deltakere.

Instruktører og ansvarlige var Anne Lise L Sandnes og Grete Ruden.

Kurset hadde en teoridel og en praksisdel. I teori ble det gjennomgått rasens historie, rasestandarden, etikk og oppførsel, nettvett, smittevern, og alt praktisk rundt ett rasegodkjenningsbesøk. Den praktiske delen ble gjennomført i fjøset der det sto en besetning klar til å bli vurdert. Det var sauer i besetningen som var både innenfor og utenfor rasestandarden, så det ble god trening for deltakerne. Det ble en hyggelig og intensiv helg, med masse ny kunnskap!

Vi har nå mange nye rasegodkjennere som er utrolig ivrige og klare for høstens innsats. Ta vel i mot dem, når de kommer på besøk!