Bildet er tatt av Elisabeth Sand, Ål

Velkommen til Årsmøtet 2017

i Kristiansand!

Årsmøtet holdes lørdag den 4. februar, kl 9.00. på Thon Hotell Kristiansand.

Det blir faglig og sosialt. Som vanlig blir det selve årsmøtet først. Så har vi en liten faglig del som i år vil bli kort om ull. Etter møtet reiser vi ut på fjøsbesøk for å titte på dyr i levende live.

Styret vil holde styremøter både på fredag og søndag, så det vil sosialt og saueprat på hotellet hele helga.

Året som har gått har vært inholdsrikt. Vi håper dette har engasjert såpass, at mange har lyst til å komme denne helgen! Det vil bli lagt inn tid til å komme med innspill og meninger rundt det vi har gjort, og hvordan vi bør gjøre ting i fremtiden.

Håper vi ses!!

Påmelding gjøres til Leder Anne Lise L. Sandnes å e-post; ysandnes@online.no eller tlf 95762595. Helst innen 15.januar 2017

Se mer utfyllende info i siste medlemsblad.

v/ Styret, 10.januar 2017 

 

Medlemsblad nr 2-1016

Nå skal alle ha fått medlemsbladet i posten!

Hvis ikke må du gi oss beskjed!

 

Hilsen oss i styret.

26.12.2016

Rasegodkjenning

Vi har nå avsluttet rasegodkjenning for i år!

Ønsker du rasegodkjenning av dyra dine er det bare bra å gi beskjed alt nå. Høsten 2016 var interssen så stor at vi ikke rakk å komme innom alle. Hvis det bllir like hektisk neste høst, vil de som har meldt sin interssse tidlig bli prioritert først.

Gi beskjed til Grete Ruden på mail: grete@kvennin.no.

Da vil du få mer informasjon!

Det ligger også mer informasjon under fanen "rasegodkjenning", øverst på siden.

 

Hilsen Styret

v/Thora Pedersen, 10.des. 2016

Kåringsregler 2016

Kåringsregler 2016

Endelig er nye kåringsregler lagt ut på NSG sine sider.

I 2014 fjernet vi punktet om 7/8 ren rase til å gjelde ingen innblanding av andre raser. Dette i henhold til rasestandarden. NSG har igjen lagt inn 7/8 etter siste avtalte tekst. Dette er feil og vi har bedt om at det rettes opp snarest. 

Vi anmoder dere alle til å forholde dere til det som er riktig:  værlam som stilles til kåring skal ikke ha innblanding av andre raser.

Vi beklager forvirring.

http://www.nsg.no/getfile.php/1392446/_NSG-PDF-/Sau/Sauavl/K%C3%A5ring/2016/16%20Regelverk_kaaring_Gmlnorsk-sp%C3%A6l_2016.pdf

14.09.16  Styret v/Anne Lise

 

Egenandel rasegodkjenning

Egenandel rasegodkjenning.

I juni ble det kjent at det blir innført nytt nasjonalt tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser fra 2017. Tilskuddet til rasegodkjenning fra Genressurssenteret vi fikk i juli viste seg å være betydelig mindre enn forventet. Dette skyldes at det fra i år er Landbruksdirektoratet som finansierer tilskudd til husdyrraser gjennom Genressurssenteret og i overgangen er dette satt til et minimum.

I tillegg til innføringen av det nasjonale tilskuddet kommer det krav om rasegodkjenning for kåring.

Disse to faktorene har bidratt til at vi har fått meget stor pågang om besøk i høst. Vår økonomi har ikke mulighet til å bære alle disse kostnadene i sin helhet.

Vi ser oss derfor nødt til å øke satsene på egenandelen noe. Vi beklager sterkt at dette kommer så sent og etter at flere av dere har fått informasjon om pris.

Håper på forståelse for dette.

 

Nye satser for egenandel gjeldende fra 26.08.2016:

0-50 dyr: 1.500 kr

51-100 dyr: 2.000 kr

Over 100 dyr: 3.000 kr

Ved forhold som gjør at rasegodkjenning ikke kan gjennomføres faktureres en oppmøtesats på 500 kr.

For ikke medlemmer av Landslaget kommer et påslag på 2000 kr på satsene.

 

Vi vil evaluere rasegodkjenningen 2016 rett etter nyttår og ut fra det angi nye priser.

 

Styret, 26.08.2016 v/Anne Lise Sandnes

Kåring 2016

VIKTIG INFORMASJON!

Nye kåringsregler er snart klare, de legges ut så fort vi kan.

NB! Det blir krav om at værlammet må ha låst rasekode/rasegodkjenning for å meldes opp til kåring.

Gi oss beskjed så fort som mulig hvis du tenker å stille på kåring, men ikke har hatt rasegodkjenning. Det samme gjelder hvis noen av årets lam ikke er rasegodkjent for eksempel på grunn av kjøp/bruk av ikke-rasegodkjent vær.

Vi vil så langt det lar seg gjøre prioritere besetninger som skal på kåring med rasegodkjenningsbesøk.

Anne Lise, 18.august 2016

GNS kalender

NYHET!

Kalender med GNS bilder, gode råd og tips, greit for både nye og "gamle" sauebønder.

Kalenderen går fra august til juli, så løp og kjøp!

Mer informasjon under "Butikk".

Nasjonalt tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser

Nasjonal tilskuddsordning til bevaringsverdige husdyrraser fra 2017.

Fra 1.1.2017 vil nytt nasjonalt tilskudd (erstatter tilskudd gjennom RMP) bli gitt til Fuglestadbrogete, Blæsete, Rygja, Dala, Steigar, Grå trønder og Gammalnorsk spælsau.
Satsen er satt til kr 200/dyr for sauer over 1 år. ALLE kan nå få tilskudd for disse rasene vilkårlig hvor de bor i landet. Dette forutsetter at sauene er registrert i Sauekontrollen med låst rasekode (16 for vår raser).

Landslaget har ansvaret for godkjenning og registrering. Dere som ønsker å få sauene deres godkjent må melde fra til kontaktpersonene som er oppgitt på kontaktsida under rasegodkjenning SÅ SNART SOM MULIG! De som melder fra sent kan vi ikke love at vi klarer å komme og godkjenne sauene innen fristen. Registreringsdatoen den første søknadsomgangen blir da 1. januar 2017, med søknadsfrist 20. januar og utbetaling i juni 2017.

Medlemskap i Sauekontrollen ordner sauebonden selv ved å ta kontakt med sitt slakteri. Når sauene er registrert tas det kontakt med oss slik at vi kan få laget en oversikt over hvor i landet og hvor mange som er interessert slik at vi kan samordne flest mulig besøk på samme plass.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Se mer informasjon under "Linker".

24.06.2016 Anne Lise Sandnes

 

 

 

Jordbruksavtalen 2016

Jordbruksavtalen 2016 er klar.

Resultatet kan selvsagt diskuteres, noe positivt og noe negativt for oss sauebønder. Kan nevne at vi mistet tilskuddet til de dårligste ullklassene, men beholder skinntilskuddet. Positivt er det at vi får nasjonalt tilskudd til genbevaring til GNS, forutsetter rasegodkjente dyr. Hvis det er noen spørsmål rundt noe av dette skal vi prøve å svare så godt vi kan. Jeg tenker at noe av det viktigste nå blir å fortsette den gode dialogen med Norilia for å få til en avtale om godtgjørelse for ulla som faller utenfor tilskuddssatsene. Det har vært positive signaler på dette tidligere. Se notat fra NSG:

http://www.nsg.no/getfile.php/Fylkeslag/Oppland/Dokumenter/Fagstoff/Jordbruksavtalen%202016%20_%20en%20sammenstilling%20vedr.%20sm%C3%A5feholdet%20_%20150516.pdfnaler

 

Hjemmesiden vår

Her på sidene våre finner du mye informasjon om rasen vår. Vi ønsker en levende hjemmeside. Så har du noe på hjertet, eller bilder som flere kan ha glede av, så send det gjerne til meg, eller noen av de andre i styret. Alle bidrag er velkommen, og vil hjelpe til med å gjøre sidene våre enda bedre. 
Hilsen Thora Pedersen mailto:toppeg@hotmail.com

Medlemskontingent

Vi minner om medlemskontingenten som har forfalt.

Tusen takk hvis du har betalt, og takk til deg som betaler slik at vi slipper å sende ut purring:)

Styret, 01.05.16

Følg oss på facebook!

 

Landslaget for Gammalnorsk spælsau har nå fått en offisiell fasebookside. Den er åpen for alle, og blir drevet av styret i landslaget. Velkommen til å dele alt som skjer i fjøset med oss!!

Styret, 4. april 2016

Neste medlemsblad er rett rundt hjørnet. Fokus denne gang er værene. 

Og så får du alt fra årsmøtet på Voss i februar!

26.mars 2016

ÅRSMØTET 2016

VEL GJENNOMFØRT

Helgen den 6.-7. februar holdt vi årsmøtet 2016 på Voss, i Hordaland. 45 medlemmer deltok. Det ble en hyggelig og sosial helg, med årsmøtet, besetningsbesøk og besøk på Voss gardssakteri. 
Kunnskap, erfaring og nye bekjentskaper ble det. Særlig utover de sene nattetimer på lørdag. En stor takk til fylkeslaget i Hordaland og Kjell Stople, for vel gjennomført arrangement! 
Vi ser alt nå frem til et like hyggelig årsmøte neste år!

Referat og mer av det som foregikk vil bi lagt ut her på hjemmesiden etterhvert.

10.feb 2016