Bilde av sau hos Ole og Toril Rustad, Sørum i Akershus (også neste bilde)