Sau fra Arnar Buseth, Sør-Trøndelag (også neste to bilder)