Send en e-post til oss

KONTAKTPERSONER FYLKESVIS (livdyrsalg ol.):

Akershus

Akershus fylkeslag v/Anne Lise L. Sandnes
mailto:ysandnes@online.no

Buskerud
Knut-Harald Trintrud
mailto:khtrint@gmail.com

 

Hedmark

Hedmark fylkeslag v/Mette Stikholmen

E-mail: mette.stikholmen@bbnett.no

 

Hordaland

Hordaland fylkeslag v/Sjur Fykse
sjurtarjai@outlook.com


Møre og Romsdal
Rolf Øidvin
mailto:rolfoidvin@gmail.com

 

Oppland
Solfrid Marie Lien
post.lirypa@gmail.com

Sogn og Fjordane   

Odd Wie Schei
mailto:osche@online.no

og 

 
Sør-og Nord-Trøndelag
Arnar Buseth
mailto:arnbuse@online.no
 

Vestfold og Telemark
Vestfold fylkeslag v/Preben Fossaas
 
 
Østfold
Jon Stumberg

 

KONTAKTPERSONER RASEGODKJENNING

Hele landet påmelding:
Grete Ruden
mailto:grete@kvennin.no   

 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag påmelding:
Arnar Buseth
mailto:arnbuse@online.no 

 

Alle andre henvendelser enn påmelding:

Anne Lise Sandnes

ysandnes@online.no

 

 STYRET LANDSLAGET FRA 04.02.17:

Leder:

Thora O. Pedersen

mailto:toppeg@hotmail.com  

 

Kasserer og nestleder:

Arnar Buseth, kasserer
mailto:arnbuse@online.no   

Styremedlem/sekretær:

Rolf Øidvin

mailto:rolf@gmail.com  

 

Styremedlem:

Solfrid Lien

mailto:post.lirypa@gmail.com

 

Styremedlem:

Simon Page

mailto:james-pa@online.no


 Varamedlemmer:

Jon Stumberg

mailto:jon.stumberg@halden.net

 

Anne Lise L. Sandnes  
mailto:ysandnes@online.no      

 


FYLKESLAG:

AKERSHUS FYLKESLAG

Anita Lund, leder

anblund@online.no

 

HEDMARK FYLKESLAG

Mette Stikholmen, leder

mette.stikholmen@bbnett.no

 

 HORDALAND FYLKESLAG

Carina Schrøder, leder

schroder.carina@gmail.com

 

VESTFOLD FYLKESLAG

Jarle Haugestad, leder

jarle.haugestad@no.abb.com