Mye klokskap i dette blikket.

Nasjonal tilskuddsordning til bevaringsverdige husdyrraser fra 2017.

Nasjonal tilskuddsordning til bevaringsverdige husdyrraser fra 2017.

Fra 1.1.2017 vil nytt nasjonalt tilskudd (erstatter tilskudd gjennom RMP) bli gitt til Fuglestadbrogete, Blæsete, Rygja, Dala, Steigar, Grå trønder og Gammalnorsk spælsau.
Satsen er satt til kr 200/dyr for sauer over 1 år. ALLE kan nå få tilskudd for disse rasene vilkårlig hvor de bor i landet. Dette forutsetter at sauene er registrert i Sauekontrollen med låst rasekode (16 for vår raser).

Landslaget har ansvaret for godkjenning og registrering. Dere som ønsker å få sauene deres godkjent må melde fra til kontaktpersonene som er oppgitt på kontaktsida under rasegodkjenning SÅ SNART SOM MULIG! De som melder fra sent kan vi ikke love at vi klarer å komme og godkjenne sauene innen fristen. Registreringsdatoen den første søknadsomgangen blir da 1. januar 2017, med søknadsfrist 20. januar og utbetaling i juni 2017.

Medlemskap i Sauekontrollen ordner sauebonden selv ved å ta kontakt med sitt slakteri. Når sauene er registrert tas det kontakt med oss slik at vi kan få laget en oversikt over hvor i landet og hvor mange som er interessert slik at vi kan samordne flest mulig besøk på samme plass.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Se mer informasjon under "Linker".

24.06.2016 Anne Lise Sandnes

Sett i øremerker riktig!

 
Se instruksjonsvideo på:
 
 
19. mai 2015

Meldeplikt

Ifølge regelverket "hold av småfe" skal det alltid meldes fra til Mattilsynet når det dør en sau som er eldre enn 18 måneder. Dette er en del av mattilsynets overvåkningsprogram for skrapesjuke i hele landet. Det er påbudt og gratis å melde fra. Dette gjøres meget enkelt på mattilsynets hjemmesider:  http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/?

 

Etter levert melding får du tilbakemelding fra Mattilsynet om at du har gjort alt rett! Det kommer så en kontrollør på besøk som tar en hjerneprøve av det døde dyret. Dyret bør ligge i skyggen, ha øremerket inntakt, og ikke være for skittent av jord rundt hodet. Mer informasjon finner du på mattilsynets hjemmeside. I tillegg til å reise rundt å ta prøver, tar de også prøver på slakteriene. 

Det er viktig å være med i overvåkningsprogrammet! Dette vektlegges bl.a ved evt. søknad om kjøp/salg av livdyr. Og ikke minst hvis det søkes om livdyr over fylkesgrenser!

 

Levering av døde dyr 

Norsk protein, eller ofte kalt "kadaverbilen" henter døde dyr gratis. Hendelsen må være meldt til Mattilsynet. Du vil få spørsmål om hvilket slakteri du er tilknyttet. Grei ordning. Se mer info: http://www.norskprotein.no/innsamlingsordning.aspx

 

21.mai 2014

Vær obs på disse parasittene spesielt nå på våren:

Haemoncuhus contortus (blodsugende rundorm): overvintrer ikke på beite, men i dyra og ligger i dvale til det det blir varmere i været, og "slår" ofte til på søyer i perioden før/etter lamming. Eller lam senere på sommeren. Symptomer: bleke slimhinner, nedsatt matlyst, hevelse under haka, sløve, rask forverring til liggende og død. Les mer i heftene fra Animalia eller i "Helse og velferd hos sau". NB! krever rask og riktig veterinærbehandling! Husk at værer også kan angripes. Opptrer spesielt i kystnære strøk på Vestlandet og laverelioggende deler av Østlandet ("Rundorm hos sau 1", Animalia og "Helse og velferd hos sau", Tun forlag). 
Store leveriktker:
Tidlig vår eller senhøst, særlig i Sør-Norge.Symptomer: hevelse under haka, avmagring, bleke slimhinner. Krever parasittbehandling i riktig dose (Helse og velferd hos sau", Tun forlag). v/Anne Lise mai -13.                                                                  
Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau

Nå har Animalia gitt ut temahefter som omhandler det meste rundt behandling av innvolsparasitter hos sau. Fagstoffet er ett samarbeid mellom Animalia, Norges Veterinærhøyskole, Veterinærinstituttet og Statens legemiddelverk.

Det er viktig at vi som saueprodusenter behandler mot innvollsparasitter, riktig og etter behov. Det er i dag mange steder i verden oppstått resistens mot flere av medikamentene vi bruker. Dette har også skjedd i enkelte områder i Norge der behandlingen er hyppigst. Det er bare ett spørsmål om tid før vi opplever resistens også i andre deler av landet. Når dette kommer til å oppstå, avhenger helt av hver enkelt saueprodusent.

Heftene har fokus på å ha kontroll på behandlingsbehovet i egen besetning. Å behandle for mye gir de resistente parasittene en fordel, i tillegg til at det er dyrt og arbeidskrevende.  Å behandle for lite vil i enkelte tillfeller gå ut over produksjonen. Heftene inneholder lettlest informasjon med gode illustrasjoner om hvordan man skaffer seg en oversikt i egen flokk, ved bl.a. å sende inn avføringsprøver, og anbefalte tider å behandle på. Det går også inn på hvordan man bør disponere beitene sine, både innmark, utmark og fellesbeiter.

To av heftene ble sendt ut sammen med siste nummer av Sau og Geit. For de som ikke får dette i posten, kan alt lastes ned i pdf-fil på adressen 
http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-sau/Publikasjoner/

Helsetjenesten for sau sender også ut heftene for de som ønsker det pr post. Send forespørsel på e-post til:  mailto:ht.sau@animalia.no 
 
                                                                          v/ Thora- April 2013

Gjerding

Hjemmesiden til NSG har mye informasjon om gjerding (under "Beitebruk"). 
Her ligger det ute arbeidstegninger på bl.a. vanlig sauegjerde, porter, sanke-kve, og gjerdeklyv. 

Gå inn på:

Flere av tegningene er utprøvd av undertegnede, med godt resultat.

v/ Thora Pedersen, 18.mai 2015

Video om saueklipping og ullhåntering


Animalia har laget en veldig lærerik informasjonsvideo om ull og ullhåndtering. Den inneholder detaljert demonstrasjon av hvordan man klipper og sorterer ulla riktig. Video ligger på YouTube. Den er nyttig for alle som vil lære mer om hvordan hele prossessen er fra før klipping, til ullvarefabrikken. Den er fin for saueklippere som ønsker en repetering på klippeteknikken, og alle som vil lære å sortere riktig.


 
03.mars 2014

Boktips: 

Bøkene "Helse og velferd hos sau" og "Saueboka"anbefales til alle med interesse for sau. Den er ett komplett oppslagsverk for generelt sauehold, sykdommer, og informasjon om forebyggene helsearbeid. Den er skrevet av veterinærer og er utgitt på Tun forlag, i samarbeid med Animalia. Ett meget godt oppslagsverk som er i stadig bruk i det daglige arbeidet med suene. Den har gode bilder og er lett å slå opp i om man lurer på noe. 
-Anbefales på det varmeste!
v/Thora 17.des 2013