VEILEDENDE LIVDYRPRISER 2018  
 
 
Prisene forutsetter rasegodkjente dyr.                             
Søyelam ca 40 kg (i god utvikling og som kan pares samme høst):   2 600,-    
Voksen søye/gimre: 3 000,-
         
Kåra værlam: 3 300,-
Ukåra værlam: 2 600,-

Voksen vær kåra: 4 000,-

Værer som Landslaget plukker ut til semin, og som blir seminvær: 8 100,-

Prisene er eksl MVA.

Dette er veiledende priser som forutsetter stamtavle og dokumentasjon av raserene dyr samt at lammene er i god vekst og har bra helsestatus. Typer dyr som ikke er tatt med i listen over, avtales i hvert enkelt tillfelle mellom kjøper og selger. 
-Husk at alle livdyr uansett, alltid, skal ha stamtavle, god vekt og godt rasepreg.

 
 
       29.august 2017

Ny vær neste år?


Noen ganger kan det være lurt å planlegge neste parringsessong allerede nå! Nå er de fleste ferdige med parringen, dermed er det mange værer der ute som enten skal selges eller slaktes. Mange av disse kan være gode en sessong til. 
Vil man ha maksimal avlsframgang er det en fordel å bruke værlam til avl. Da helst kåra. 
Det er alikevel en del fordeler med å bruke en voksen vær. Denne har gjerne resultater å vise til, og man vet at de er parringsdyktige. Eksteriøret er lettere å se skikkelig på ett voksent dyr. Er du opptatt av hornfassong og gemytt er dette også lettere å se på en voksen vær. En voksen vær koster vanligvis litt mer enn et værlam. Det fordi den har resultater på CV`en.

Har du muligheten til å en vær eller to gående over sommeren kan det være lurt å være på utkikk alt nå!

v/ Thora,4.jan 2014

Kjøp av livdyr

Interessen for Gammalnorsk spælsau er økende, og det er stadig flere som starter opp med alt fra noen få til mange sauer. Dette er veldig gledelig for oss som jobber for å bevare rasen Smiler

Vi ønsker å komme med noen generelle råd ved kjøp av livdyr, men vi bistår gjene med tips om aktuelle besetninger og andre ting. Så bare ta kontakt med en av oss i styret, eller send en mail så hjelper vi så godt vi kan !

Ikke bli skremt over de strenge reglene, de er der for å beskytte og hjelpe oss som saueeiere. Det er derfor viktig at vi alle forholder oss til dem.

Regelverk

Det er strenge regler for kjøp av livdyr småfe. Dette er for å hindre smittsomme sykdommer. Det er Mattilsynet som håndhever regelverket, og som det må sendes søknad til angående kjøp av livdyr. Det rådes til å kjøpe dyr innenfor eget fylke, dette går som regel greit etter søknad så sant det er en selger-besetning som oppfyller kravene ihht regelverket, og det ikke er sau hos kjøper fra før. Se info fra Mattilsynet under.

Søknad om overføring av småfe innen distrikt/fylke
Publisert: 10.08.2009   Sist oppdatert: 02.12.2010

I henhold til forskrift om bekjempelse av dyresykdommer er det forbudt å overføre hunndyr av sau fra en besetning til en annen. Det er også forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet unntatt når dyrene føres direkte til slakteri.

Mattilsynet i mottakerfylket kan dispensere fra forbudet og sette vilkår for dispensasjonen.

Ta kontakt med ditt lokale kontor i Mattilsynet på telefon 06040 for å få informasjon om hvordan du skriver søknad.Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

§ 13. Forbud mot flytting av småfe

       Det er forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet unntatt når dyra føres direkte til slakteri.

       Mattilsynet kan gi forskrift om forbud mot å føre småfe mellom nærmere definerte soner.

       Det er forbudt å selge, kjøpe eller på annen måte flytte hunndyr av sau fra en besetning til en annen. Mattilsynet i mottakerdistriktet kan dispensere fra forbudet og sette vilkår for dispensasjonen.

       Det er forbudt å flytte småfe til besetning som etter § 12 tilhører en høyere klasse enn den besetningen dyrene kommer fra. Forbudet gjelder ikke dersom det i medhold av § 8 er gitt tillatelse til å isolere småfe sammen med overvåket besetning. I slike tilfeller tilhører hele besetningen den laveste klassen.

       Er det grunn til å tro at småfe er flyttet i strid med første, annet, tredje eller fjerde ledd kan Mattilsynet plassere mottakerbesetningen og eventuelle andre besetninger dyrene har vært stallet opp i etter flyttingen i en lavere klasse. Mattilsynet kan gi pålegg om at dyrene skal flyttes tilbake til fylket, sonen eller besetningen de kom fra.

0

Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 114.

 

Hvordan velge livdyr ?

Det er noe av det morsomste som finnes å skulle kjøpe inn sine første eller ikke første, livdyr. Her legges grunnlaget for besetningen din, så prøv å kombinere hjerte og fornuft.

Bruk rasestandarden og vær nøye med at de dyrene du velger er rasetypiske.
Spør om opphavet til besetningen, kan det dokumenteres at de er raserene, og ikke innblandet andre raser ?
Velg gjerne en besetning som er medlem i Sauekontrollen, uansett be om å få stamtavle.
Det bør være mange nok livdyr å velge blandt, slik at du får store og bra dyr.

Spør om helsestatus, og om det foreligger helsekort.

LYKKE TIL Whow

Mer om livdyrsalg

Vi minner om viktigheten av å få raserene og rasetypiske dyr. Bruk rasestandarden som du finner på her på hjemmesida vår og også gjerne bilder. For eksempel er hornstilling, ull og beinstilling ganske så arvelig. Får du en vær med trange, utypiske horn, vil dette ofte vise seg på avkommene.
 
Ta deg den ekstra tiden det tar og se og besøk flere som har sau til salgs, det er her grunnlaget for besetningen din legges.
 
Sjekk også helsestatus, obs oppfølging av snyltebehandling. Rasegodkjenning og kåring er to kriterier for kvalitetssikring. Det er gøy og se på sauer denne tiden av året, flotte som de er!
 
Lykke til med både kjøp og salg!

Stamtavle

Ved kjøp av livdyr, husk å få med stamtavle !

Bare da kan du holde kontroll i flokken din. Da blir det også lett å se hvem dyret er i slekt med, ved evt kjøp av flere livdyr fra samme besetning senere. Det er også endel værer som er i slekt med seminværer, så det kan være greit å vite slektskap til dyra sine, uansett hvem man kjøper av senere. Stamtavla bør inneholde t.o.m besteforeldre. Lenger ut enn besteforeldre-linja er genene veldig utvannet, og faren for innavl bør ikke bli noe problem. Alle som er med i Sauekontrollen skriver enkelt ut stamtavle for ønsket dyr derfra. Er både kjøper og selger med i Sauekontrollen ligger all informasjon inne, som kjøper selv kan hente ut etter inn-registrering av dyret hos seg.

v/ Thora 8.okt 2013