Landslaget ble stiftet i 2001 på bakgrunn av at rasen nesten var utryddet. Det ble satt i gang et omfattende kartleggings- og bevaringsarbeid i samarbeid med Landbruksmuseet og Genressursutvalget for husdyr.

Formålet for laget er å fremme og ivareta rasens eksistens, arbeide for å bevare og utvikle det rasetypiske, ha oversikt over populasjonen og danne nettverk mellom eiere av rasen.

I dag regnes populasjonen til å være på ca 8000 hunndyr.

I 2016 har Landslaget 380 medlemmer registrert, og de er representert fra nesten hele landet. Det er tre fylkeslag, Akershus ble dannet i 2010, Vestfold i 2012 og Hordaland i 2015. Landslaget for Gammalnorsk spælsau er for alle som har eller er interessert i sauerasen.

Vi håper du finner nyttig informasjon her, og kom gjerne med tilbakemeldinger om det er noe du savner eller synes burde vært gjort annerledes. Om du legger igjen en melding eller bilde i gjesteboken, vet vi du har vært innom, noe vi setter stor pris på.
Vi vil ta opp aktuelle tema og legge ut informasjon til medlemmer og andre interesserte. For å få siden så levende som mulig håper vi på innspill !

Hilsen oss i styret

Sauene til Birgit Svenkerud Opsahl i Vang på Hedmarken.

Medlemskap i Landslaget

Det koster 500 kr pr år å være medlem i Landslaget for Gammalnorsk spælsau. Det gir automatisk medlemskap i lokallag i de fylker som har det.
Vi utgir et medlemsblad to ganger i året, og alle medlemmer er selvfølgelig velkommen på årsmøtene.

Ifølge lagets vedtekter: "Medlemmer kan de være som eier sau som er innenfor de vedtatte rasebeskrivelser og som vil arbeide for lagets formål. Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap uten stemmerett og talerett, men med møterett til årsmøtet."


Det er enkelt å melde seg inn: gå til kontaktsiden, send en direkte mail, eller mail til Arnar Buseth som er kasserer (link), med opplysninger om at du ønsker å bli medlem, navn og adresse. Du vil motta en bekreftelse og siste medlemsbad.

oppdatert 20.januar 2016