Landslaget ble stiftet i 2001 på bakgrunn av at rasen nesten var utryddet. Det ble satt i gang et omfattende kartleggings- og bevaringsarbeid i samarbeid med Landbruksmuseet og Genressursutvalget for husdyr.

Formålet for laget er å fremme og ivareta rasens eksistens, arbeide for å bevare og utvikle det rasetypiske, ha oversikt over populasjonen og danne nettverk mellom eiere av rasen.

I dag regnes populasjonen til å være på ca 8000 hunndyr.

Landslaget har over 500 medlemmer, og de er representert fra nesten hele landet. Det er fem fylkeslag, Akershus, Vestfold, Hordaland, Vest Agder og Hedmark. Landslaget for Gammalnorsk spælsau er for alle som har eller er interessert i sauerasen.

 

Sauene til Birgit Svenkerud Opsahl i Vang på Hedmarken.

Medlemskap i Landslaget

Det koster 500 kr pr år å være medlem i Landslaget for Gammalnorsk spælsau. Det gir automatisk medlemskap i lokallag i de fylker som har det.
Vi utgir et medlemsblad to ganger i året, og alle medlemmer er selvfølgelig velkommen på årsmøtene.

Ifølge lagets vedtekter: "Medlemmer kan de være som eier sau som er innenfor de vedtatte rasebeskrivelser og som vil arbeide for lagets formål. Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap uten stemmerett, men med møterett til årsmøtet."


Det er enkelt å melde seg inn: Send en epost til Simon Page, james-pa@online.no med opplysninger om at du ønsker å bli medlem, navn, adresse, epostadresse og mobiltelefonnummer. Du vil motta en bekreftelse og siste medlemsbad.