Avlsplan for Gammalnorsk spælsau

Avlsplanen tar utgangspunkt i tidligere udatert avlsplan. Rasestandarden til Gammalnorsk spælsau skal være førende og ligge til grunn.

 

Avlsmål

 • Målet for avlsarbeidet er:
 • Ta vare på særpreget og mangfoldet i rasen som er beskrevet i rasestandarden.
 • Avle fram dyr med egenskaper tilpasset rasens formål som beskrevet i rasestandarden.
 • Avle fram en sunn og funksjonsdyktig sau i tråd med god dyrevelferd.

 

Avlstiltak

 • I avlsarbeidet for rasen benyttes Sauekontrollen som det offisielle kontrollsystemet, og det er ønskelig at flest mulig er registrert i Sauekontrollen.
 • Flest mulig besetninger skal ha låste rasekoder.
 • Kåring av værlam.
 • Inntak av seminværer i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk genressurssenter. Både horna og kolla værer skal tas inn til semin, hver fjerde seminvær skal være kolla [1].
 • Seminværer rekrutteres fra besetninger med låste rasekoder og/eller er kåret eller er av annen genetisk verdi.
 • Relevante egenskaper for rasens utvikling skal registreres og tas hensyn til i avlen.
 • For å hindre problem med innavlsøkning i populasjonen:
  • bruke flest mulig hanndyr i avl og unngå avlsmatadorer
  • unngå nære slektskapsparinger
  • ta i bruk innavlsberegningsprogram gjennom for eksempel Sauekontrollen
  • Dyr med følgende arvelige defekter bør man være oppmerksom på og unngå i avlen:
   • Færre enn to testikler
   • Dårlige horn
   • Dårlig ull/utypisk ull
   • Marispener
   • Dyr som avviker fra rasestandard   


[1] I henhold til vedtak på årsmøte og påfølgende styremøte 2011.   Landslaget for gammalnorsk spælsau, Oppdal 08.02.14