Egenandel rasegodkjenning

Oppdatert for sesongen 2017 pr 20.05.2017

0-10 dyr: 1.000kr
11-50 dyr: 2.000kr
51-100 dyr: 2.500 kr
Over 100 dyr: 3.500 kr

Dette går til dekking av utgifter i forbindelse med besøk.

                                                  

Kriterier for rasegodkjenning

Kriterier for rasegodkjenning:

 • Krav om medlemskap i Sauekontrollen da det er der låst rasekode gis.
 • Pris, se egen liste, oppdaters hvert år.
 • De som ikke er medlem i Landslaget må betale 2000 kr i tillegg til prisene for medlemmer.
 • Sauene må være samlet så vi får tak i alle dyrene en etter en.
 • Sauene skal være rene og tørre i ulla.
 • Sauene skal være med høstull, evt. helårsull etter avtale.
 • Det skal være tilgang til godt arbeidslys.
 • Eieren skal informere om evt. kjente krysninger.
 • Sauekontrollen må være oppdatert.
 • Besetningen skal helst være sykdomsfri. Ved eventuell sykdom er det viktig at dette blir opplyst i god tid på forhånd med tanke på mulig smitteoverføring mellom besetninger som følge av rasegodkjenningsaktiviteten. Rasegodkjenner har selv ansvar for å iverksette nødvendige personlige smittevern tiltak for å unngå videre spredning til egen og/eller andres besetninger.
  Eventuell sykdom som faller inn under Mattilsynet sine rapporteringskriterier skal loggføres på rasegodkjenningsskjema for sporbarhet.
 • Til grunn for godkjenningen skal minst ett av følgende to kriterier oppfylles:

a)     Stamtavle minstto ledd tilbake

b)    Rasestandard oppfylt

Rasegodkjenner skal gi:

 • Informasjon om pris
 • Informasjon om at egenandelen må være betalt før det blir registrert i Sauekontrollen
 • Informasjon om at hvis nye dyr kommer til (værer og søyer) må disse rasegodkjennes.
 • Både mor og far må være rasegodkjent før lamming for at avkommet automatisk skal bli godkjent i Sauekontrollen.

Kontaktpersoner rasegodkjenning

Bestilling av rasegodkjenning og påmelding til rasegodkjennerkurs: Grete Ruden, grete@kvennin.no / Alle andre henvendelser angående rasegodkjenning: Anne Lise Sandnes, ysandnes@online.no.