Prosjekt «Låste rasekoder» avsluttes

2019 er det siste året med ordinær låsing av rasekoder. Siste frist for påmelding til ordinær rasegodkjenning, er 1. april 2019. Det er kun hvis det er ekstra kapasitet, at påmeldinger etter dette vil bli vurdert. 

Alle påmeldinger etter 1. april, som ikke får besøk i høst, og alle som ønsker å få rasegodkjent individer etter 1. november 2019, må sende en søknad til styret. Søknaden må bestå av en begrunnelse for hva dette individet tilfører populasjonen på landsbasis. Gode argumenter for å vurdere nye dyr, er om man kommer over en rasetypisk besetning, med lite slektskap til andre besetninger, og som ikke er i sauekontrollen. Det er ikke tilstrekkelig argumenter at man ønsker å vurdere lam av tidligere ikke godkjente dyr, oppstart av nye besetninger der innkjøpte dyr ikke har vært i sauekontrollen, eller om man har kjøpt inn en ikke godkjent vær.

 

Egenandel rasegodkjenning

Oppdatert for sesongen 2019

0-10 dyr: 1.200kr
11-50 dyr: 2.400kr
51-100 dyr: 3.000 kr
Over 100 dyr: 4.200 kr

Bomtur eller avmelding senere enn 24 timer før avtale faktureres med 500 kr

Dette går til dekking av utgifter i forbindelse med besøk.

Prisene forutsetter medlemskap i Landslaget. For ikke-medlemmer er satsene som over med 2000 kr i tillegg pr oppmøte. 

                                                  

Kriterier for rasegodkjenning

Kriterier for rasegodkjenning:

 • Krav om medlemskap i Sauekontrollen da det er der låst rasekode gis.
 • Pris, se egen liste, oppdaters hvert år.
 • De som ikke er medlem i Landslaget må betale 2000 kr i tillegg til prisene for medlemmer.
 • Sauene må være samlet så vi får tak i alle dyrene en etter en.
 • Sauene skal være rene og tørre i ulla.
 • Sauene skal være med høstull, evt. helårsull etter avtale.
 • Det skal være tilgang til godt arbeidslys.
 • Eieren skal informere om evt. kjente krysninger.
 • Sauekontrollen må være oppdatert.
 • Besetningen skal helst være sykdomsfri. Ved eventuell sykdom er det viktig at dette blir opplyst i god tid på forhånd med tanke på mulig smitteoverføring mellom besetninger som følge av rasegodkjenningsaktiviteten. Rasegodkjenner har selv ansvar for å iverksette nødvendige personlige smittevern tiltak for å unngå videre spredning til egen og/eller andres besetninger.
  Eventuell sykdom som faller inn under Mattilsynet sine rapporteringskriterier skal loggføres på rasegodkjenningsskjema for sporbarhet.
 • Til grunn for godkjenningen skal minst ett av følgende to kriterier oppfylles:

a)     Stamtavle minstto ledd tilbake

b)    Rasestandard oppfylt

Rasegodkjenner skal gi:

 • Informasjon om pris
 • Informasjon om at egenandelen må være betalt før det blir registrert i Sauekontrollen
 • Informasjon om at hvis nye dyr kommer til (værer og søyer) må disse rasegodkjennes.
 • Både mor og far må være rasegodkjent før lamming for at avkommet automatisk skal bli godkjent i Sauekontrollen.

Etter rasegodkjenning:

 • Resultatene etter bedømmingen legges inn i Sauekontrollen av Landslaget.
 • Det er svært viktig at besetningseier selv sjekker at opplysningene stemmer i etterkant. Feilregistreringer kan oppstå og det er viktig at dette blir fanget opp så tidlig som mulig. Går det et år eller to før man oppdager at noe har blitt registrert feil kan dette føre til mye "detektivarbeid" og unødig bruk av tid og ressurser.  

Kontaktpersoner rasegodkjenning

Bestilling av rasegodkjenning og påmelding til rasegodkjennerkurs: Grete Ruden, grete@kvennin.no / Alle andre henvendelser angående rasegodkjenning: Anne Lise Sandnes, ysandnes@online.no.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.